AKTUALNOŚCI

UWAGA! Strona ta używa plików „cookies”. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartej w cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

Kliknij aby zmienić slajd
Poprzednia strona www Elektroniczna Obsługa Wniosków
czwartek, 23 marca 2023| Odwiedziły nas już 1171289 osoby | Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 
Gmina Słupca Gmina Lądek Gmina Zagórów Gmina Powidz Gmina Strzałkowo Gmina Miejska Słupca Gmina Ostrowite

AKTUALNOŚCI

Walne Zebranie Członków 10.11.2016r.

W dniu 10 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Słupcy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Unia Nadwarciańska". Zgodnie z § 16 Statutu oraz informacją podaną w zawiadomieniu, w związku z brakiem quorum zebranie rozpoczęto w drugim terminie, tj. o godzinie 15:30. Uchwały podjęte podczas tego zebrania są prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Przebieg obrad przedstawiał się następująco:

Pani Anita Kubicka, Prezes Stowarzyszenia "Unia Nadwarciańska", przywitała zebranych członków i przedstawiła kandydaturę na pełnomocnika do reprezentacji w umowach zawieranych między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim. Na rolę pełnomocnika zaproponowano Panią Barbarę Janiak i Panią Monikę Szygendę, obydwie kandydatki wyraziły wolę przyjęcia funkcji pełnomocnika. Członkowie jednogłośnie poparli przedstawione kandydatury.

Następnym punktem porządku obrad było podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady, która została jednomyślnie przyjęta.

W kolejnym punkcie głos zabrała Pani Iwona Suszka, Wiceprezes Stowarzyszenia "Unia Nadwarciańska", w celu przedstawienia Członkom Stowarzyszenia dokumentacji ochrony danych osobowych, tj. Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Pani Iwona Suszka poinformowała zebranych o możliwości zapoznania się z dokumentacją w biurze Stowarzyszenia "Unia Nadwarciańska".
 

W punkcie wolne głosy i wnioski zabrał głos Starosta Słupecki Pan Mariusz Roga, który prosił aby dokładnie zapoznać się z nowymi zasadami obowiązującymi w obecnym okresie programowania.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszania zakończyła Pani Anita Kubicka dziękując wszystkim za przybycie.

FOTORELACJA

Kultura dla seniorów ze Stowarzyszeniem "Unia Nadwarciańska"

Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska" pdjęło również działanie skierowane do seniorów powiatu Słupeckiego. W dniu 30 października 2016 r. Zarząd Stowarzyszenia zrealizował projekt "Aktywny senior w Powiecie Słupeckim". Projekt jest dofinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach działania na rzecz wspierania osób starszych. Na ten cel otrzymaliśmy 4 150, 00 zł.

W ramach projektu 54 osoby powyżej 60 roku życia mogło wziąć udział w przedstawieniu muzycznym pt. "Księżniczka Czardasza" w teatrze Muzycznym w Poznaniu.  w projekcie wzięło udział 16 osób z gminy Ostrowite, 10 osób z gminy Lądek oraz 28 osób z gminy miejskiej Słupca. W ramach projektu opłaciliśmy transport oraz zakupiliśmy bilety na spektakl, w ramach środków własnych uczestnicy zjedli obiad w restauracji Greys.

Projekt miał na celu aktywizację seniorów, organizację czasu wolnego, a także możliwość wzięcia udziału w niecodziennym muzycznym wydarzeniu kulturalnym.
Wszyscy uczestnicy niedzielnego wydarzenia nie kryli zadowolenia z wyjazdu, można bowiem było nacieszyć  oczy doskonałą scenografią i uszy wspaniałą muzyką. W opinii seniorów wyjazdy kulturalne są potrzebne i stanowią nie tylko źródło integracji, ale także pozwalają nawiązywać nowe znajomości i przyjaźnie, co dla emerytów jest bardzo ważne.


                                                                                                                                                               Prezes
                                                                                                                                   Stowarzyszenia "Unia Nadwarciańska
                                                                                                                                                     /-/ Anita Kubicka
FOTORELACJA

Strona 1 z 47