Projekty współpracy

UWAGA! Strona ta używa plików „cookies”. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartej w cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

Kliknij aby zmienić slajd
Poprzednia strona www Elektroniczna Obsługa Wniosków
czwartek, 22 kwietnia 2021| Odwiedziły nas już 978670 osoby | Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości 
Gmina Słupca Gmina Lądek Gmina Zagórów Gmina Powidz Gmina Strzałkowo Gmina Miejska Słupca Gmina Ostrowite

Projekty współpracy

Projekty współpracy
Działanie pozwala na wdrażanie wspólnych przedsięwzięć w ramach współpracy międzyregionalnej (międzyterytorialnej) lub międzynarodowej (transnarodowej).

Zakres działania:
W ramach działania pomoc jest przyznawana na projekty współpracy:
- zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju;
- nieuwzględnione w Lokalnej Strategii Rozwoju, ale zgodne z celami LSR.

Pomoc może być przyznana na:
- przygotowanie projektu;
- realizację projektu.

Projekty współracy:
- muszą zakładać realizację wspólnych przedsięwzięć,
- mogą angażować, poza LGD, inne partnerstwa z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, będące grupami lokalnych partnerów, które zajmują się zagadnieniem rozwoju obszarów wiejskich.

Beneficjent:
Lokalne Grupy Działania wybrane do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach 2007-2013.

Kwalifikowalność kosztów:
Kosztami kwalifikowalnymi są koszty poniesione przez LGD wybrane do realizacji LSR w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich realizowanych w latach 2007-2013 w państwach członkowskich UE, w tym koszty koordynacji projektu.
Jeżeli partnerem projektu współpracy jest inne partnerstwo będące grupą lokalnych partnerów, zajmujące się zagadnieniem rozwoju obszarów wiejskich, wówczas koszty przez nie poniesione nie stanowią kosztu kwalifikowalnego projektu. W takim wypadku jedynie koszty koordynacji są kwalifikowalne.
Ponadto, kosztami kwalifikowalnymi realizacji projektu współpracy są jedynie koszty związązane z obszarami UE.

Akty prawne:
? Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 128, poz. 822)

? Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniajace rozprządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 64, poz. 336)