Cele LSR

UWAGA! Strona ta używa plików „cookies”. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartej w cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

Kliknij aby zmienić slajd
Poprzednia strona www Elektroniczna Obsługa Wniosków
czwartek, 22 kwietnia 2021| Odwiedziły nas już 978588 osoby | Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Gmina Słupca Gmina Lądek Gmina Zagórów Gmina Powidz Gmina Strzałkowo Gmina Miejska Słupca Gmina Ostrowite

Cele LSR

Cele ogólne i szczegółowe Lokalnej Strategii Rozwoju 2016-2023 Stowarzyszenia "Unia Nadwarciańska" LGD S-UN

Cel ogólny:
Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju obszaru LGD S-UN

Cel szczegółowy I.:
Poprawa jakości życia poprzez wykorzystanie lokalnego dziedzictwa i zasobów społeczno-gospodarczych

Planowane przedsięwzięcia:
1.1. Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
1.2. Kształtowanie oferty i promocja dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru LGD S-UN,
1.3. Rozwój infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność obiektów użyteczności publicznej - budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych [ścieżki rowerowe, szlaki pieszo rowerowe].

Cel szczegółowy II.:
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości, w tym innowacyjnej i wzrost zatrudnienia

Planowane przedsięwzięcia:
2.1. Zakładanie nowych działalności gospodarczych,
2.2. Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnych i działalności gospodarczych,
2.3. Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego.


Cel szczegółowy III.:
Kształtowanie i rozwój tożsamości lokalnej przez zachowanie i/lub ochronę dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego

Planowane przedsięwzięcia:
3.1. Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru.
3.2. Realizacja inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru,
3.3. Działania służące wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska oraz wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru.

Cel szczegółowy IV.:
Rozwój kompetencji, wiedzy i aktywności lokalnej społeczności na rzecz podniesienia jakości i zwiększania udziału w realizacji LSR, poprzez działania realizowane przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”


Planowane przedsięwzięcia:
4.1. Działania służące aktywizacji społeczności lokalnej,
4.2. Działania służące podnoszeniu kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR,
4.3. Działania w zakresie współpracy służącej rozwojowi obszaru