Wzory wniosków

UWAGA! Strona ta używa plików „cookies”. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartej w cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

Kliknij aby zmienić slajd
Poprzednia strona www Elektroniczna Obsługa Wniosków
czwartek, 22 kwietnia 2021| Odwiedziły nas już 978672 osoby | Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości 
Gmina Słupca Gmina Lądek Gmina Zagórów Gmina Powidz Gmina Strzałkowo Gmina Miejska Słupca Gmina Ostrowite

Wzory wniosków

Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - dokumenty obowiązujące od dnia 8.06.2012 r.

Formularz wniosku o przyznaie pomocy:

Wersja Adobe reader (pdf)

Wersja Microsoft ExelInstrukcja do wniosku :

www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/delegowane/MIKRO_2012/11_czerwca_2012/WOPP_413_312_instrukcja.pdf

Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" :
1) Ekonomiczny Plan Operacji :
Wersja Adobe reader (pdf)
Wersja Microsoft Exel

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu operacji:

www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski_delegowane/Tworzenie_i_rozwoj_mikroprzedsiebiorstw/18_01_2013/413_312_instrukcja_EPO.pdf

2) Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy
Wersja Adobe reader (pdf)
Wersja Microsoft Exel

3) Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (...)
Wersja Adobe reader (pdf)
Wersja Microsoft Exel

4) Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
Wersja Adobe reader (pdf)
Wersja Microsoft Exel

5) Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej

Wersja Adobe reader (pdf)
Wersja Microsoft Exel


Załączniki Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Unia Nadwarciańska"
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Kryteria wyboru operacji:
Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru
Karta zgodności operacji z LSR

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - dokumenty obowiązujące od dnia 19.01.2012 r.

Podmiotem wdrażającym jest Oddział Regionalny ARiMR.

Poniższe dokumenty aplikacyjne stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" i obowiązują wnioskodawców, którzy składają wnioski o przyznanie pomocy w ramach naborów:

  • rozpoczętych 19 stycznia 2012 r. i później oraz
  • rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 19 stycznia 2012 r.

Wniosek o przyznanie pomocy:
wersja Adobe Reader (pdf)
wersja Microsoft Excel do edycji (xls)
 

Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

 
1) Ekonomiczny Plan Operacji
wersja Adobe Reade (pdf)
wersja Microsoft Excel (xls)

Instrukcje wypełniania dokumentów aplikacyjnych dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

1) Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy
wersja Adobe Reader (pdf)

2) Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji
wersja Adobe Reader (pdf)

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych startegii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" obowiązujące od dnia 06.04.2011 r.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy:
wersja Adobe Reader (.pdf)
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:
wersja Adobe Reader (.pdf)


Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych startegii rozwoju"
Ekonomiczny Plan Operacyjny:
wersja Adobe Reader (.pdf)
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji:
wersja Adobe Reader (.pdf)

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy:
wersja Micorosoft Excel do edycji (.xls)

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (...):
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanje pomocy de minimis:
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis-załącznik do rozporządzenia Rady Ministrówz dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajacy się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311):
wersja Microsoft Word

Instrukcja wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
wersja Adobe Reader (.pdf)

Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej:
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

Narzędzia pomocnicze: Wzór zapytania ofertowego dla operacji, które odpowiadają waunkom przyznania pomocy w ramah działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
wersja Adobe Reader (.pdf)
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)


Załączniki Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"
wersja Microsoft Excel (.xls)

Kryteria wyboru operacji:
Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru
Karta oceny zgodności operacji  z LSR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------