CELE LSR

UWAGA! Strona ta używa plików „cookies”. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartej w cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

Kliknij aby zmienić slajd
Poprzednia strona www Elektroniczna Obsługa Wniosków
czwartek, 22 kwietnia 2021| Odwiedziły nas już 978593 osoby | Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 
Gmina Słupca Gmina Lądek Gmina Zagórów Gmina Powidz Gmina Strzałkowo Gmina Miejska Słupca Gmina Ostrowite

CELE LSR

Cele ogólne i szczegółowe Lokalnej Strategii Rozwoju:

1. Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
1.1. Poprawa stanu obiektów zabytkowych
1.2. Rozbudowa infrastruktury turystycznej
1.3. Zachowanie wysokich walorów przyrodniczych obszaru
1.4. Promocja walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru
1.5. Ożywienie i kultywowanie miejscowych tradycji kulturowych 
1.6. Podtrzymywanie i przywracanie pamieci o historii obszaru

Planowane przedsięwzięcia:
1.A. Podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru
1.B. Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego

2. Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społęcznego
2.1. Wzost umiejętności lokalnych liderów
2.2. Zwiększenie integracji społecznosci lokalnej
2.3. Rozwój ilościowy i jakościowy organizacji pozarządowych
2.4. Rozbudowa infrastruktury społecznej
2.5. Wzrost liczby członków LGD

Planowane przedsięwziecia:
2.A. Zintegrowana i aktywna społeczność lokalna

3. Zwiększenie aktywności gospodarczej
3.1. Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy
3.2. Podnoszenie kwalfikacji zawodowych mieszkańców
3.3. Ułatwienie dostępu do informacji gospodarczej
3.4. Stworzenie rynku produktów lokalnych

Planowane przedsięwzięcia:
3.A. Przedsiębiorcza wieś

4. Zwiększenie zdolności pozyskiwania środków pomocowych
4.1. Upowszechnienie wiedzy i umiejętności zwiazanych z pozyskaniem środków pomocowych
4.2. Ułatwienie dostępu do usług doradczych przygotowania wniosku o pomoc oraz realizacji i rozliczania projektu

Planowane przedsięwziecia:
4.A. Zwiększenie zdolnosci pozyskiwania środków pomocowych.