KOMISJA REWIZYJNA

UWAGA! Strona ta używa plików „cookies”. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartej w cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

Kliknij aby zmienić slajd
Poprzednia strona www Elektroniczna Obsługa Wniosków
piątek, 05 marca 2021| Odwiedziły nas już 964696 osoby | Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 
Gmina Słupca Gmina Lądek Gmina Zagórów Gmina Powidz Gmina Strzałkowo Gmina Miejska Słupca Gmina Ostrowite

KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia "Unia Nadwarciańska". W skład Komisji wchodzi trzech członków, którzy są wybierani przez Walne Zebranie Członków (WZC). Szczegółowe zasady wyboru Komisji Rewizyjnej okeśla "Regulamin Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Unia Nadwarciańska" uchwalony przez WZC. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu lub Rady ani pozostawać z członkami Zarządu lub Rady w stosunku bliskiego pokrewieństwa.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecnosci przynajmniej 2 jej członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej:

1) Jolanta Kopaczewska

2) Renata Cholewińska

3) Urszula Szymczak