Formularze wniosków i umów

UWAGA! Strona ta używa plików „cookies”. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartej w cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

Kliknij aby zmienić slajd
Poprzednia strona www Elektroniczna Obsługa Wniosków
niedziela, 07 marca 2021| Odwiedziły nas już 964844 osoby | Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 
Gmina Słupca Gmina Lądek Gmina Zagórów Gmina Powidz Gmina Strzałkowo Gmina Miejska Słupca Gmina Ostrowite

Formularze wniosków i umów

Wzory formularzy i wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozowju lokalnego kierowanego przez społeczność " objętego PROW na lata 2014-2020.

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz  operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

- Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
- Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wnoisku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

- Biznesplan (.pdf) - otwórz
- Biznesplan (.docx) - otwórz
- Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (.pdf) - otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 2z)

- Oświadczenie (.pdf) - otwórz
- Oświadczenie (.excel) - otwórz                                                                                                

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 2z) - otwórz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

- Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
- Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
- Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
- Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) - otwórz
- Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) - otwórz
- Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz
- Załącznik 5A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. poz. 1020 ) (pdf) - otwórz

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

- Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
- Wniosek o płatność (excel) - wersja 2z - otwórz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz

9) Narzędzia pomocnicze:

- Wyliczanie momentu bazowego (.excel)

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

- Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
- Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

- Biznesplan (.pdf) - otwórz
- Biznesplan (.docx) - otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

- Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)  - otwórz
- Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

5) Formularz wniosku o płatność  (wersja 2z)

- Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
- Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

- Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
- Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych


1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

- Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 1z - otwórz
- Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 1z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z) - otwórz
3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z)

- Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
- Załącznik - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
- Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 1z)

- Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 1z - otwórz
- Wniosek o płatność (.excel) - wersja 1z - otwórz

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z) - otwórz