Ogłoszenie

UWAGA! Strona ta używa plików „cookies”. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartej w cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

Kliknij aby zmienić slajd
Poprzednia strona www Elektroniczna Obsługa Wniosków
piątek, 05 marca 2021| Odwiedziły nas już 964668 osoby | Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 
Gmina Słupca Gmina Lądek Gmina Zagórów Gmina Powidz Gmina Strzałkowo Gmina Miejska Słupca Gmina Ostrowite

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

o naborze wniosków o udzielenie wsparcia

Nr 1/2016

Lokalna Grupa Działania

 Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”,

 informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. na:

 

1)      operacje, zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia 1.1 LSR tj.: „Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej”, oraz z zakresem operacji, o którym mowa w § 2, ust. 1, pkt. 6 rozporządzenia LSR, tj. „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.  

Ø  termin składania wniosków: od 10 października do 31 października 2016 r.

Ø  miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”,

ul. Plac Szkolny 16 a, 62-400 Słupca

w godzinach od 8:00 do 15:00;

                        Ø  limit dostępnych środków: 300 000,00 zł,

                        Ø  forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych;

Ø  minimalne wymagania: Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” będzie wybierać do finansowania wyłącznie operacje uznane za zgodne z LSR, które pod względem spełniania kryteriów wyboru uzyskały co najmniej 27 punktów.

Ø  ograniczenia:

a)      wysokość kwoty pomocy dla jednego beneficjenta w ramach konkursu nie może przekroczyć kwoty 200 000,00 zł;

 b)     maksymalna wysokość intensywności wsparcia:

·         jednostki sektora finansów publicznych 63,63 %,

 ·         podmioty wykonujące działalność gospodarczą 50 %;

·         pozostałe podmioty 85 %.

c)      operacje, które mogą zawsze lub potencjalnie oddziaływać szkodliwie na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - nie będą dofinansowane.

1.1.Załączniki [do pobrania ze strony www.unianadwarcianska.pl]:

Ø  Załącznik Nr 1.1. Warunki udzielenia wsparcia;

Ø  Załącznik Nr 1.2. Kryteria wyboru dla operacji zgodnych z zakresem przedsięwzięcia 1.1 LSR tj.: „Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej";   

Ø  Załącznik Nr 1.3. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
 
Załącznik dodatkowy LGD S-UN Nr 1,
Załącznik dodatkowy LGD S-UN Nr 2,
Załącznik dodatkowy LGD S-UN Nr 3

2)      operacje, zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia 2.1 LSR tj.: „Zakładanie nowych działalności gospodarczych”, oraz z zakresem operacji, o którym mowa w § 2, ust. 1, pkt. 2, lit. a) rozporządzenia LSR1, tj. „Podejmowanie działalności gospodarczej”. 

Ø  termin składania wniosków: od 10 października do 31 października 2016 r.

Ø  miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”,

ul. Plac Szkolny 16 a, 62-400 Słupca

w godzinach od 8:00 do 15:00;

Ø  limit dostępnych środków: 600 000,00 zł

Ø  forma wsparcia: premia [ryczałt],

Ø  minimalne wymagania: Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” będzie wybierać do finansowania wyłącznie operacje uznane za zgodne z LSR, które pod względem spełniania kryteriów wyboru uzyskały co najmniej 30 punktów.

Ø  ograniczenia: 

a)        kwota pomocy dla jednego beneficjenta w ramach konkursu wynosi zawsze 50 000,00 zł;

b)       operacje, które mogą zawsze lub potencjalnie oddziaływać szkodliwie na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - nie będą dofinansowane.

2.1.            Załączniki [do pobrania ze strony www.unianadwarcianska.pl]:

Ø  Załącznik Nr 2.1. Warunki udzielenia wsparcia;

Ø  Załącznik Nr 2.2. Kryteria wyboru dla operacji zgodnych z zakresem przedsięwzięcia 2.1 LSR tj.: „Zakładanie nowych działalności gospodarczych";  

Ø  Załącznik Nr 2.3. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

Załącznik dodatkowy LGD S-UN Nr 1,
Załącznik dodatkowy LGD S-UN Nr 2,
Załącznik dodatkowy LGD S-UN Nr 3

3)      operacje, zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia 2.2 LSR tj.: „Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnych działalności gospodarczych”, oraz z zakresem operacji, o którym mowa w § 2, ust. 1, pkt. 2, lit. c) rozporządzenia LSR, tj. „Rozwijanie działalności gospodarczej”. 

Ø  termin składania wniosków: od 10 października do 31 października 2016 r.;

Ø  miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”,

ul. Plac Szkolny 16 a, 62-400 Słupca

                        w godzinach od 8:00 do 15:00;

Ø  limit dostępnych środków: 1 000 000,00 zł;

Ø  forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych;

Ø  minimalne wymagania: Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” będzie wybierać do finansowania wyłącznie operacje uznane za zgodne z LSR, które pod względem spełniania kryteriów wyboru uzyskały co najmniej 30 punktów.

Ø  ograniczenia:

a)      wysokość kwoty pomocy dla jednego beneficjenta w ramach konkursu nie może przekroczyć kwoty 200 000,00 zł;

b)     wysokość wsparcia na utworzenie jednego miejsca pracy nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 zł.

c)      maksymalna wysokość intensywności wsparcia 50 % kosztów kwalifikowanych. 

d)     operacje, które mogą zawsze lub potencjalnie oddziaływać szkodliwie na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - nie będą dofinansowane.

3.1.       Załączniki [do pobrania ze strony www.unianadwarcianska.pl]:

Ø  Załącznik Nr 3.1. Warunki udzielenia wsparcia;

Ø  Załącznik Nr 3.2. Kryteria wyboru dla operacji zgodnych z zakresem przedsięwzięcia 2.2 LSR tj.: „Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnych działalności gospodarczych”;

Ø  Załącznik Nr 3.3. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

Załącznik dodatkowy LGD S-UN Nr 1,
Załącznik dodatkowy LGD S-UN Nr 2,
Załącznik dodatkowy LGD S-UN Nr 3
 

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, Słupca, ul. Plac Szkolny 16a, w dniach: od 10 do 31 października 2016 r., od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00-15:00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym LSR, wzory formularzy wniosków o udzielenie wsparcia, formularzy wniosków o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia, formularzy umów o udzielenie wsparcia, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR, oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” i na stronie internetowej www.unianadwarcianska.pl.

 

Dodatkowo informacji udzielają:
Iwona Suszka 
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

Anita Kubicka Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

Monika Szygenda Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tel. nr 63 241 00 73, kom. +48 512 962 200

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Wzory wniosków wraz z instrukcjami [ARiMR]
Lokalna Strategia Rozwoju 2016 - 2023 Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska" - Lokalna Grupa Działania[1] Rozporządzenie LSR - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [Dz. U. poz. 1570].

Data publikacji: 23 września 2016 r.