Walne Zebranie Członków 10.11.2016r.

UWAGA! Strona ta używa plików „cookies”. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartej w cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

Kliknij aby zmienić slajd
Poprzednia strona www Elektroniczna Obsługa Wniosków
piątek, 14 sierpnia 2020| Odwiedziły nas już 915756 osoby | Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 
Gmina Słupca Gmina Lądek Gmina Zagórów Gmina Powidz Gmina Strzałkowo Gmina Miejska Słupca Gmina Ostrowite

Walne Zebranie Członków 10.11.2016r.

W dniu 10 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Słupcy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Unia Nadwarciańska". Zgodnie z § 16 Statutu oraz informacją podaną w zawiadomieniu, w związku z brakiem quorum zebranie rozpoczęto w drugim terminie, tj. o godzinie 15:30. Uchwały podjęte podczas tego zebrania są prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Przebieg obrad przedstawiał się następująco:

Pani Anita Kubicka, Prezes Stowarzyszenia "Unia Nadwarciańska", przywitała zebranych członków i przedstawiła kandydaturę na pełnomocnika do reprezentacji w umowach zawieranych między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim. Na rolę pełnomocnika zaproponowano Panią Barbarę Janiak i Panią Monikę Szygendę, obydwie kandydatki wyraziły wolę przyjęcia funkcji pełnomocnika. Członkowie jednogłośnie poparli przedstawione kandydatury.

Następnym punktem porządku obrad było podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady, która została jednomyślnie przyjęta.

W kolejnym punkcie głos zabrała Pani Iwona Suszka, Wiceprezes Stowarzyszenia "Unia Nadwarciańska", w celu przedstawienia Członkom Stowarzyszenia dokumentacji ochrony danych osobowych, tj. Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Pani Iwona Suszka poinformowała zebranych o możliwości zapoznania się z dokumentacją w biurze Stowarzyszenia "Unia Nadwarciańska".
 

W punkcie wolne głosy i wnioski zabrał głos Starosta Słupecki Pan Mariusz Roga, który prosił aby dokładnie zapoznać się z nowymi zasadami obowiązującymi w obecnym okresie programowania.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszania zakończyła Pani Anita Kubicka dziękując wszystkim za przybycie.

FOTORELACJA