AKTUALNOŚCI

UWAGA! Strona ta używa plików „cookies”. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartej w cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

Kliknij aby zmienić slajd
Poprzednia strona www Elektroniczna Obsługa Wniosków
poniedziałek, 20 maja 2019| Odwiedziły nas już 813817 osoby | Naszą witrynę przegląda teraz 59 gości 
Gmina Słupca Gmina Lądek Gmina Zagórów Gmina Powidz Gmina Strzałkowo Gmina Miejska Słupca Gmina Ostrowite

AKTUALNOŚCI

Kolejne szkolenie dla osób składających wnioski w naborze Nr 1/2016

W dniu 10 października 2016 r. odbyło szkolenie skierowane do osób zamierzających składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zgodnie z ogłoszonym naborem Nr 1/2016.

Wyznaczono drugi termin szkolenia z uwagi na dużą ilość chętnych, która zgłosiła się zgodnie z naborem w terminie do 28 września. Niestety możliwości lokalowe biura Stowarzyszenia "Unia Nadwarciańska" nie pozwoliły na przeszkolenie wszystkich chętnych w jednym czasie.

Pani Iwona Suszka - Wiceprezes Stowarzyszenia, na wstępie szkolenia przypomniała uczestnikom, kto w obecnym naborze może aplikować, jakie należy spełnić warunki oraz  jakie obowiązują kryteria przyznania pomocy. W kolejnej części spotkania omówione zostały w sposób szczegółowy zasady wypełniania wniosku oraz zasady wypełniania biznes planu.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie odbycia szkolenia, co pozwoli uzyskać dodatkowe punkty przy naborze wniosku.
Strony zostały również poinformowane o dodatkowej możliwości skorzystania z indywidualnych doradztw, co w większości przypadków miało już miejsce.

 

 

WAŻNA INFORMACJA dot. biznesplanu


Szanowni Państwo,

na stronie internetowej ARiMR zostały zamieszczone INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplan

 

Szkolenie z zakresu tworzenia projektów

W dniach 29-30 września trzynastu reprezentantów organizacji pozarządowych wzięło udział w szkoleniu z zakresu - Tworzenia Projektów - zorganizowanego przez Zarząd Stowarzyszenia "Unia Nadwarciańska". Szkolenie prowadzili Pani Monika Wieczorek i Pan Maciej Nowicki, przedstawiciele Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP.

Pani Monika Wieczorek po krótkim wprowadzeniu na temat działalności PISOP-u, zapoznała uczestników z bogatą ofertą projektów, dostępnych na terenie Wielkopolski, po czym przeszła do meritum szkolenia.

Każdy ze szkolących się nie tylko miała okazję zdobyć wiedzę merytoryczną, ale i praktyczną.
Prowadzący podzielili uczestników na grupy, które samodzielnie:
- nakreśliły problem, uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
- opisały odbiorców ( grupy docelowe ),
- opisały zadania i harmonogram,
- opisały kadrę zarządzającą projektem,
- przeprowadziły analizę ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu ( w zawężeniu do jednego zadania),
- przeprowadziły kalkulację kosztów realizacji projektu.

Po zakończonym szkoleniu wszyscy zgodnie stwierdzili, że były to bardzo owocne dwa dni pracy, które zmobilizują uczestników do pisania kolejnych projektów.

Na szkoleniu gościliśmy również Panią Joanne Kalińską przedstawicielkę Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która w sposób szczegółowy opowiedziała zebranym o możliwościach pozyskania dofinansowania w Regionalnym Konkursie Grantowym w Programie "Równać Szanse". Program skierowany jest do młodzieży w wieku 13-19 lat, która sama powinna nakreślić i uzasadnić potrzebę realizacji danego zadania, chociażby najbardziej "magiczną" jak to ujęła Pani Joanna. Mamy nadzieję, iż w przyszłym roku z naszej okolicy wpłynie kilka takich projektów.

Wszystkim prowadzącym oraz gościom serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniu mając nadzieję, iż liczba realizowanych projektów w naszym powiecie, w ciągu najbliższego roku znacznie wzrośnie.

FOTORELACJA

Szkolenie dla przyszłych beneficjentów w ramach naboru Nr 1/2016

W dniu 28 września 2016 r. w nowym biurze Stowarzyszenia "Unia Nadwarciańska" odbyło się szkolenie skierowane do osób zamierzających składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zgodnie z ogłoszeniem NR 1/2016 o naborze.
Pani Iwona Suszka Wiceprezes Stowarzyszenia, raz jeszcze przypomniała uczestnikom, kto w obecnym naborze może aplikować, jakie należy spełnić warunki oraz  jakie obowiązują kryteria przyznania pomocy.
Ważnym punktem spotkania było omówienie zmian, które nastąpiły w związku z wejściem w życie, z dniem 2 września 2016 r. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na w/w wsparcie.
W kolejnej części spotkania omówione zostały zasady wypełniania wniosku, zasady wypełniania biznes planu oraz najczęściej popełniane błędy w trakcie jego przygotowania.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, co pozwoli uzyskać dodatkowe punkty przy naborze wniosku. Strony zostały również poinformowane o dodatkowej możliwości skorzystania z indywidualnych doradztw.

FOTORELACJA

Doradztwo indywidualne

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo świadczone przez biuro LGD w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR.

Usługi doradcze świadczone są interesantom w biurze LGD po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w godzinach otwarcia Biura LGD. Zapisy pod numerem telefonu 63 241 00 73.

Pracownicy biura LGD nie mogą wypełniać wniosków o przyznanie pomocy ani jego załączników w imieniu potencjalnych beneficjentów. Nie świadczą również doradztwa biznesowego.

Działanie Stanowi realizację Planu Komunikacji stanowiącego integralną część LSR 2016-2023 r. Stowarzyszenia "Unia Nadwarciańska".

Strona 2 z 47